Hållbar utveckling: miljöteknik

Hållbar utveckling: miljöteknik

Oron för klimatförändringarna och miljöförstöringen är stor. Det är många som vill vända utvecklingen, samtidigt som vår egen välfärd och sköna livsstil är en bidragande orsak till just klimatförändringarna och miljöförstöringen. Under de senaste årtiondena har tekniken samtidigt utvecklats och det finns många miljösmarta tekniker som spar på både koldioxidutsläpp och vatten. Det är många som hoppas på miljöteknik, men frågan är om tekniken kan rädda planeten?

Hönan och ägget

Samtidigt som den västerländska livsstilen är en bidragande faktor till de problem världen står inför, så är det också i rika länder som ny teknik tas fram. Om vi inte haft den industriella revolutionen hade vi inte haft klimatproblem, samtidigt hade utvecklingen också stått stilla och mycket av det som vi tar för givet skulle inte finnas; inte heller livsviktiga mediciner. Idag behövs det satsas på industrier – som bidrar med utsläppen – för att de ska kunna utveckla teknik så att klimatproblemen minskas. Utveckling och klimatproblem hör ihop.

Miljöteknik eller ny livsstil?

Vad är det bästa du kan göra för miljön? Många gånger är det vår livsstil och våra intressen som till viss del styr hur vi anser att klimatpåverkan ska minskas. För att utveckla teknik måste privatpersoner köpa miljöbilar. En person som vill göra något för miljön kan låna pengar till låg ränta hos zmarta och köpa en miljöbil eller investera i ett vindkraftverk. En annan person anser att alla ska sluta köra bil och bara åka kollektivt. Som privatpersoner utgår vi ofta från vår egen situation, även om många av oss på många sätt försöker minska på våra miljöavtryck.

Elbilen

Tekniken har utvecklats ständigt och vissa länder, som Norge, storsatsar och bygger ut laddningsstationer för elbilar över hela landet. Att köra elbil istället för en vanlig bensin- eller dieselbil är å ena sidan bättre för miljön, å andra sidan är det en sanning med modifikation. Om du kör din elbil på el från sol-, vind- eller vattenkraftverk kommer din bil inte medföra något utsläpp – perfekt! Men, om din el är tillverkad av kolkraft är själva tillverkningen av elen ett problem. Det räcker inte med att det är en elbil, den måste köras på miljövänlig el. Ett annat problem med elbilar är att de måste tillverkas: du måste köra en ny miljöbil mycket långt för att klimatavtrycken från tillverkningen ska utjämnas i jämförelse med om du köper en begagnad bil som drivs på fossila bränslen. Samtidigt, om ingen köper miljöbilar kommer inte utvecklingen gå framåt.

Flygskam?

Det är många av oss som flyger – vare sig vi känner flygskam eller inte. Att flyga är ofta billigare än att åka tåg, förutom att det också är bekvämt och vi kommer fram till slutmålet mycket snabbare. Miljötekniken inom flyget går snabbt framåt: Norge planerar att hela dess flygflotta ska gå på el 2040! I Tyskland forskas det också mycket på elflyg och hybridflyg – förhoppningen är att mer miljövänligt flyg ska vara i bruk redan 2025.

startit