Det klimatsmarta boendet

Det klimatsmarta boendet

I nästan alla hem är det köket som drar mest hushållsel, tätt följt av hemelektroniken. Den som vill göra sitt boende mer klimatsmart bör alltså försöka få ned konsumtionen av el, eller åtminstone byta ut den mot mer klimatvänliga alternativ. En enkel åtgärd är också att se till att inomhustemperaturen inte överstiger de rekommenderade 20 ºC från Folkhälsomyndigheten. På natten kan det till och med räcka med 15 ºC. Den som ändå redan utfört de enkla åtgärderna, som att sänka temperaturen och försöka använda mindre hushållsel, får här även några ytterligare åtgärder vilka verkligen sätter det klimatsmarta boendet i fokus.

Att installera solceller

Som vi redan konstaterat är hushållselen en viktig komponent att komma till bukt med. Solceller kan generera en helt utsläppsfri källa till el, vilket naturligtvis är bra för miljön. Energin man kan få via solceller på taket går direkt in i husets elsystem, och detta sker alltså helt gratis frånsett själva kostnaden för installationen. Den energi som inte används kan säljas till en nätleverantör. Man bör även se till att huset har en bra ventilation, för att även uppvärmningen ska fungera bra. Att utföra en så kallad ovk besiktning är smart för alla husägare. När man sedan kan har en bra ventilation, kan huset effektivt värmas upp av solcellerna, vilket kommer ge glädjande besked då elräkningarna uteblir varje månad.

Förbättra sin belysning

Man bör byta till LED-lampor för att minska ned energianvändningen markant. På detta sätt slipper man både det farliga kvicksilvret som finns i vanliga glödlampor, och utökar livslängden betydligt på lamporna. Det finns dessutom en mängd olika sorter att välja på, vilket gör det enklare att sätta en särskild prägel på olika rum. Det blir även mindre spring med att byta ut glödlampor som går sönder stup i kvarten.

startit