Innovation

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” enligt Brundtlandsrapporten skriven av FN år 1987. Det är denna...

Läs mer

När man tittar på rapporteringen om miljö- och klimathotet känner man sig tyvärr gång på gång ganska nedslagen. Det är klimatmål som inte kommer att uppnås och tusentals djurarter som...

Läs mer
startit