Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

I dagarna läggs en rapport fram som pekar mot att världens befolkning borde äta mindre kött och mer vegetariskt. Det finns i Sverige redan förslag på en så kallad ”kött-skatt” vilket skulle göra det något dyrare för konsumenter att välja just kött. Den stora anledningen till att världens miljöorganisationer vill att vi minskar köttkonsumtionen är att nära 70 % av jordens isfria yta används till att skapa förutsättningar för just köttindustrin, vilket kan vara ohållbar användning av marken. Mer forskning behövs på området och många unga forskare idag intresserar sig nu för området.

Utsläppen från maten

Det är många pusselbitar som måste falla samman för att de olika klimatmålen ska nå i hamn. När det kommer till matens påverkan på miljön, står det klart att köttet har den största betydelsen och därmed också belastningen på klimatet. Bland annat Naturskyddsföreningen menar att vi svenskar äter lite för mycket kött, och ställer sig alltså bakom den nya rapporten som manar till mer grönt på tallriken. Man framhåller också fördelarna med djuruppfödning, djur som betar i hagar och allmän djurproduktion som ett sätt att bevara mångfalden. Ekologisk produktion ses också som en betydligt bättre väg att gå, då man ändå väljer att äta kött. Det stora problemet anses vara resursslöseriet som kan uppkomma då stora mängder kött även slängs varje år.

Spannmål blir djurfoder

Mycket av det spannmål som produceras i Sverige blir idag till djurfoder istället för att nå oss konsumenter direkt, vilket anses vara resursslöseri, då det sker i för stor omfattning. Idag är det viktigt för många företag att tänka ekologiskt, spara på energi och allmänt skapa en hållbar utveckling. Många företag använder olika feedbackplattformar för att analysera om det förekommer resursslöseri, exempelvis www.questback.com/se/ som ser över ett företags utvecklingsmöjligheter. Det mer effektiva resurstänket går igenom på alla fronter i dagens värld, och att förändra maten vi har på tallriken, är bara början till att nå en mer hållbar värld.

Det kommer att behöva göras en hel del investeringar för att helt gå över till en mer grön och hållbar matproduktion, men samtidigt kommer det även innebära att nya möjligheter för industrin öppnas. Nya produkter kommer nå affärerna och konsumenterna kommer att få ett betydligt större och grönare utbud att välja emellan, då skafferierna hemma gapar tomma.

Teknisk utveckling

Även inom området för jordbruksteknik sker en stor utveckling. Nya effektivare metoder för att producera kött minskar svinnet och de alltför resurskrävande produktionerna. Det blir även allt mer populärt med ”kött” som är gjord på vegetabiliska råvaror, och de större hamburgerkedjorna börjar redan tävla om vem som kan erbjuda den bästa ”icke-burgaren”. Det kommer nog ta ett par år innan alla länder kan samsas kring en gemensam policy för köttindustrin, men antalet alternativa proteinkällor till köttet kommer med all säkerhet att öka under kommande år.

startit