Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” enligt Brundtlandsrapporten skriven av FN år 1987. Det är denna som ligger till grunden för begreppet. Hållbar utveckling kan delas in i tre delar. För att en utveckling ska vara hållbar måste alla tre delar beaktas.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk, eller miljömässig, hållbarhet är nog vad de flesta tänker på när de hör orden hållbar utveckling. Denna del handlar om att behandla naturen och planeten på ett sätt så att den bevaras långsiktigt och finns kvar i många generationer framöver. Det handlar bland annat om att hushålla med ändliga resurser som olja, kol och trä, att inte släppa ut för mycket växthusgaser som värmer upp planeten samt att inte utrota andra arter. Utan en ekologiskt hållbar utveckling kollapsar ekosystemen och kan inte fortsätta leverera de tjänster som vi människor behöver för att överleva.

Social hållbarhet

Socialt hållbar utveckling handlar om att skapa en utveckling som gör att alla människor grundläggande behov och rättigheter uppfylls. Detta för att alla ska få tillgång till nödvändiga saker och tjänster såsom sjukvård, utbildning, rättsligt skydd, rättvisa och trygghet. Dessa rättigheter ska alla ha, oavsett kön, ålder, etnicitet eller bakgrund.

En ekonomiskt hållbar utveckling är en utveckling som strävar mot att motverka fattigdom, så att alla ska kunna ha råd med grundläggande nödvändigheter. För att en utveckling ska vara hållbar kan den ekonomiska utvecklingen dock inte ske på bekostnad av social eller ekologisk hållbarhet. Att exempelvis använda kolkraft för att producera el är inte hållbart, trots att det är billigt och således ger fler människor tillgång till billig el, eftersom det inte är ekologiskt hållbart. Ekonomiskt hållbar utveckling handlar därför också om att skapa en ekonomisk utveckling som inte sker på bekostnad av planeten eller folks rättigheter.

startit