Permakultur och det hållbara samhället

Permakultur och det hållbara samhället

Begreppet ”permakultur” kommer från de sammanslagna orden ”permanent agrikultur”. Innebörden av permakultur är ett hållbart jordbruk och det grundar sig på tre principer, som är omsorg om jorden, omsorg om människan och rättvis fördelning. Här ingår bland annat att skapa hållbara trädgårdar som både ger mat och biologisk mångfald.

Med fröer från https://www.wexthuset.com/ kan du skapa din egen hållbara trädgård med permakultur. Här hittar du allt du behöver för din odling, från planteringsjord och pallkragar till växtnäring och fröer. Med komposteringslösningar från Wexthuset kan du återvinna ditt trädgårdsavfall och hushållsavfall och ordna en cirkulär lösning för trädgården.

Nödvändig omställning

De allvarliga kriserna för klimatet och den biologiska mångfalden kräver nu att vi gör en stor omställning och skapar ett hållbart samhälle. Vi måste ställa om vår energiproduktion till mer klimatvänliga alternativ och minska vår konsumtion. Att minska vårt beroende av fossilbranschen är lättare sagt än gjort, då vi förutom att använda fossila bränslen också brukar olja till stor del i vår vardag. Ett exempel är den stora mängden plast vi använder idag, i allt från matförpackningar till möbler.

Mindre kött och mer vegetariskt

Naturskyddsföreningen har lyft betydelsen av att vi måste äta mindre kött och mer vegetariskt. Mycket av vårt svenska spannmål blir till foder åt köttdjur i stället för att ätas direkt av konsumenterna. Ett sätt att äta mer vegetariskt är att köpa alla de olika växtbaserade köttalternativ som finns, som produkter gjorda på quorn och svenska ärtor. Vi bör också bli mer självförsörjande, både för att skapa en mer resilient matproduktion som klarar kriser och för att minska trycket på naturen som orsakas av vår storskaliga matindustri.

Dela i stället för att köpa nytt

Ett bra komplement till permakultur är att dela på saker i stället för att köpa en var. Det går exempelvis att som grannar köpa en gräsklippare som ägs och delas. På så vis används gräsklipparen mer flitigt i stället för att stå i ett förråd större delen av tiden, samtidigt som ni sparar in på det material och de växthusgaser som går åt för att framställa en till gräsklippare. Förutom att vara bra för miljö och klimat är delningsekonomi bättre för plånboken.

Parisavtalet och hållbar utveckling

Parisavtalet ingicks 2015 och innebär att världens länder ska minska sina utsläpp så att temperaturökningen håller sig väl under två grader. Rika länder ska också stötta fattigare länder finansiellt, så att de enklare kan ställa om sina samhällen och minska sina utsläpp.

Hittills har det inte gått så bra som önskat för världen att uppfylla Parisavtalet. Nyligen kom förhandlare från EU-kommissionen och EU-parlamentet fram till en överenskommelse om EU:s nya klimatlag, vilket är ramverket som ska styra EU:s klimatpolitik under de kommande decennierna. Tyvärr blev det en kompromiss som är långt ifrån tillräcklig för att uppnå målen i Parisavtalet. Idag är vi på väg mot 1,5 graders uppvärmning inom tio år, och två grader runt 2050.

Många anser nu att det är viktigt att försöka bli självförsörjande inför eventuella samhällsstörningar orsakade av klimatkrisen. För att stärka den biologiska mångfalden och ta upp växthusgaser i atmosfären kan vi anlägga trädgårdar som efterliknar naturen. Vi bör skapa en permakulturell trädgård genom att plantera bärbuskar, fruktträd och örter tillsammans. Det är viktigare än någonsin att vi alla arbetar för ett mer hållbart samhälle.

startit