Byt till grön el

Byt till grön el

När man tittar på rapporteringen om miljö- och klimathotet känner man sig tyvärr gång på gång ganska nedslagen. Det är klimatmål som inte kommer att uppnås och tusentals djurarter som går mot att utrotas, ekosystem som rubbas och så vidare.

När det gäller klimathotet krävs det stora politiska beslut för att mänskligheten ska ha en chans att vända utvecklingen. Det betyder dock inte att vi som individer helt slipper undan ansvar. Vi bör självklart göra vad vi kan för att hjälpa till att vända utvecklingen.

Rösta med plånboken

Det finns ett talesätt inom ekonomin som lyder ungefär att vi ”röstar med plånboken”. Vad det syftar på är att vi som konsumenter kollektivt pekar ut riktningen för samhället baserat på de konsumtionsval vi gör.

Ett nog så viktigt val du kan göra i det avseendet är att se över varifrån din el kommer. Ur ett internationellt perspektiv är elen som produceras i Sverige relativt miljövänlig. Det händer dock att vi är tvungna att köpa in el från utlandet. I de fallen köper vi ofta från Tyskland och då har elen producerats med kolkraft. Inte särskilt miljövänligt, med andra ord.

Jämför grön el

På Bytelbolag.se hittar du ett enkelt sätt att jämföra olika elbolag och hitta alternativ där elen genereras av vatten-, sol- och vindkraft. Med andra ord de bästa alternativen just nu för att din elkonsumtion ska göra så lite avtryck på miljön som möjligt. Du kan också se vilka av bolagen som erbjuder så kallad ”grön el” och som kan ge dig de bästa priserna.

Nu är grön el fortfarande inte något perfekt alternativ för miljön, men det är det bästa som står till buds. Poängen är dock att det är ett sätt för dig att ”rösta med plånboken”. Om fler och fler konsumenter visar att de vill ha miljövänlig el i uttagen därhemma kommer fler elbolag bemöda sig om att leverera det.

Att välja grönt handlar därför inte alltid om att hitta det perfekta alternativet. Snarare handlar det om att göra en avvägning mellan ekonomi och nytta och samtidigt tänka på att du är med och lägger grunden till fler miljövänliga alternativ inom en snar framtid.

startit