Den största utmaningen för hållbar utveckling

Den största utmaningen för hållbar utveckling

Enligt många forskare och debattörer har vi nått en punkt där klimatet och miljön tvingar oss till att göra stora omställningar. Energiproduktionen måste ställas om till klimatsmarta alternativ och konsumtionen av vissa typer av produkter måste sjunka. Det pratas och rapporteras mycket om detta nuförtiden, ofta blir det dock både diffust och abstrakt. Vilka är egentligen utmaningarna om vi ska vara så konkreta som möjligt? I det här inlägget ska jag försöka klargöra detta så gott det går.

Har du fast jobb men tar ändå något frilansgig då och då? Om det ligger till på det viset vet du att det kan vara besvärligt rent administrativt. Samtidigt känns det kanske inte mödan värt att starta eget sett till antalet frilansjobb du utför. Nu finns det en lösning som gör att du kan fakturera dina kunder och få allt med skatter och sociala avgifter dragna, precis som om du fick vanlig lön. Läs mer om hur du går tillväga på Frilans Finans, det blir inte enklare än så att frilansa.

Termen ’hållbar utveckling’ definieras som att både mänskliga rättigheter och utveckling ska vara möjliga samtidigt som ekosystemen bibehålls. Det är delvis mellan dessa olika värderingar som det blir så svårt med konkretion. Enligt Göran Finnveden som är professor i miljöstrategisk analys vid Kungliga tekniska högskolan består de största utmaningarna inför miljöhotet av att det finns olika faktorer att ta hänsyn till, samt att dessa i vissa fall är oförenliga. Vi vill ha ett samhälle som präglas av jämlikhet och jämställdhet samtidigt som vi vill ha miljömässigt hållbara städer. Ekonomin ska vara samhällsnyttig samtidigt som näringslivet ska vara starkt. Det må inte se oförenligt ut vid en första anblick, men i praktiken kan det vara svårt att uppnå goda resultat inom alla variabler.

Enligt Finnveden finns det dock en utmaning som stjälper alla andra och det är den att bli av med vårt beroende av fossila bränslen. Vissa menar att vi måste sluta använda fossila bränslen så snart som år 2030. Även om den tidsgränsen inte är huggen i sten tycks de flesta bedömarna vara överens om att beroendet av fossila bränslen måste upphöra så snart som möjligt. Det är dock lättare sagt än gjort. Från politiskt håll tycks helt enkelt kunskaperna om i hur hög utsträckning vi är beroende av olja vara för låga. Det är inte bara bränslet som driver våra transporter. Olja ingår i någon utsträckning i utvecklingsprocesserna för snart sagt allt vi använder oss av i vår vardag, från maten vi äter till sängarna vi sover i.

Det är enligt de flesta bedömare den enskilt största konkreta utmaningen vi står inför. Samtidigt menar många också att det är den som mest sällan konkretiseras.

startit