Forskning och innovation i framtidens namn

Forskning och innovation i framtidens namn

Historien är full av vändpunkter, katastrofer och kolossala förändringar. Det kan vara svårt att till fullo förstå våra förfäders umbäranden, när man läser om krig, hungersnöd och förtryck som varit. Kanske dagens värld är den tryggaste och lugnaste hittills för stora delar av mänskligheten från ett historiskt perspektiv.

Dock utgör miljöproblem, överbefolkning och konflikter massiva utmaningar som mänskligheten står inför idag. Även om kriser och utmaningar inte är nya fenomen, så är dagens situation annorlunda på så vis att hela vår existens hotas av klimatförändringarna, i så stor grad att vi börjat rikta blickarna mot Mars i syfte att skapa kolonier där i framtiden.

Men det finns ljusglimtar. Tekniska framsteg ger hopp om att många problem går att lösa. Tekniska lösningar har på många plan förutsättningar att göra mänskligt liv både möjligt och bättre i framtiden. Innovationer på det medicinska området, bioteknik och uppfinningar på miljöområdet, gör att framtiden kan bli både lyckligare och friskare i en ren, balanserad miljö.

Chanserna att påverka vår situation är antagligen större än någonsin. Det är upp till oss hur vi förvaltar dessa möjligheter. Framsteg på forskningsfronten måste omsättas i praktiken. De blir värdefulla först när de realiseras i praktiken – och används rätt. Forskningen om gener och DNA exempelvis är ett stort lovande fält för att förebygga och bota sjukdomar i framtiden.

Men det finns också en oro för hur denna teknik kan utnyttjas och vändas mot oss. För att ta ett exempel: om jag skickar mitt DNA till USA för släktforsning, kan jag lita på att det används ansvarsfullt, och inte hamnar i fel händer?

För att lösa de stora framtidsfrågorna behövs samarbetsvilja. En annan värdefull och historiskt unik möjlighet är internationella samarbeten för goda syften. Avtal och överenskommelser för god och etisk forskning uppmuntrar till innovation och säkerställer det rätta bruket av detsamma.

startit