Samarbete och stöd är avgörande för miljöinnovationer

Samarbete och stöd är avgörande för miljöinnovationer

Klimatet förändras och nya innovationer på miljöområdet är mer än välkomna. Ett viktigt led i detta är samarbetet mellan företag och finansiärer. Exempelvis på energiområdet är det av yttersta vikt att uppfinningar av nya miljövänliga och energibesparande alternativ kommer ut på marknaden. Bara genom affärsutveckling och kommersialisering av ny energiteknik kan lösningarna komma de stora massorna till del.

Företagare är ofta ivriga och innovativa, men om de saknar finansiering för att föra ut sina uppfinningar på marknaden, riskerar bra idéer förbli outnyttjade. Med tiden falnar också ivern och intresset att skapa nytt, om finansieringsfrågan blir en för hård nöt att knäcka.

Som i allt företagande, handlar det inte heller bara om ekonomiska resurser, utan även affärsutveckling och byggandet av nätverk. Marknadsföring och verksamhetsutveckling är inte bara finansiella frågor, utan även områden som kräver kunskap. Bara att göra en affärsplan kan vara en utmaning. Med tillräckligt stöd, råd och hjälp i dessa frågor får företaget mer tid för kärnverksamheten, det vill säga, att skapa och utveckla sin produkt!

I längden skapar samarbete mellan de som uppfinner och de som kan erbjuda stöd en hållbar utveckling, tillväxt samt fler arbetsplatser.

startit