Innovationer inom hälsa

Innovationer inom hälsa

Exoskelettben, nya vaccin som kan rädda livet på barn i tredje världen, och vård på distans via mobilen. Det är bara några få exempel på hur modern teknisk- och medicinsk forskning kan göra livet lättare för människor med rörelsesvårigheter, effektivisera och förbättra vård, samt minska lidande.

Innovationer inom hälsa efterfrågas på många plan. Västvärldens befolkning blir äldre, samtidigt som barn dör av svält och sjukdomar i tredje världen. Övervikt är ett globalt problem.

Digitaliseringen av hälsa erbjuder många möjligheter för den som är begränsad i sitt dagliga liv på grund av till exempel ett handikapp, besvär relaterade till åldrande, eller sjukdomstillstånd som kräver konstant tillsyn, som till exempel diabetes. Det finns mobilapplikationer som förebygger demens, möjligheter att via internet få terapi vid depression, och så kallade personliga vägledningssystem som påminner när det är dags att ta medicin eller vidta någon annan åtgärd. Även allehanda applikationer, som används som stöd vid viktminskning, är redan vanliga ute på marknaden.

Digitalisering för vården närmare den med hjälpbehov. Det är i större utsträckning möjligt att få vård på distans. Detta sparar tid för både patienter och vårdpersonal. Behovet av att träffa människor ansikte mot ansikte försvinner inte, men digitaliseringen kan bidra till att minska väntetider, öka patientsäkerheten och på det stora hela sänka tröskeln till vård.

startit