Minska fattigdomen

Minska fattigdomen

Ett av de absolut viktigaste problemen att ta itu med för att uppnå en hållbar utveckling är fattigdomen. Detta har FN också uppmärksammat och det är ett uttalat mål för världsorganisationen att utrota fattigdomen i världen. Det kan liknas vid att utrota en sjukdom. Världshälsoorganisationen har tidigare framgångsrikt eliminerat eller starkt begränsat sjukdomar som till exempel smittkoppor och polio.

Att jämföra fattigdom med sjukdom är inte så konstigt. Liksom stora epidemier eller utbrott av olika sjukdomar kan begränsa människors livsmöjligheter eller förkorta deras liv, begränsar fattigdomen starkt människornas möjligheter i livet. Den leder även själv till sjukdomar för människor är undernärda, äter undermålig föda, inte har tillgång till rent vatten och mediciner och inte kan ta till sig information. Fattigdom leder lätt till en nedåtgående spiral i samhället som kan smitta likt en sjukdom. I samhällen med utbredd fattigdom är sammanhållningen och förtröstan mellan individer mindre. Detta kan leda till slitningar och politisk instabilitet som i sig förvärrar fattigdomen. Ett fattigt samhälle är på alla sätt mer ojämlikt än ett mer välmående samhälle.

Vänder man på utvecklingen om man bekämpat fattigdomen? Det finns otaliga och oemotsägliga exempel på det. I samhällen som börjar få ett överskott minskar barnkullarna, eftersom barnadödligheten minskar först. Man får bättre tillgång till rent vatten och därmed bättre hygien. Man låter sina barn, även flickorna, utbilda sig i stället för att de ska behöva slita för att få ihop till familjens försörjning. Detta leder till att nästa generation kan fortsätta att utveckla sig själv och samhället. Bekämpad fattigdom leder till en uppåtgående spiral som kommer att ge positiva ringar på vattnet. Man kan på sätt och vis vaccinera ett samhälle mot fattigdom om man ger dess befolkning möjlighet till utbildning. I ett samhälle som börjar få ekonomisk tillväxt minskar överutnyttjandet eller felutnyttjandet av naturresurserna.

Ett sätt att minska ett samhälles fattigdom och utsatthet är att öka möjligheten för barnen att gå i skolan, vi ger läxhjälp stockholm. Ett annat är att ordna med vattenförsörjningen i byn. När dessa basala saker är klara kommer kvinnorna i samhället ofta ut på olika verksamheter för att öka familjens ekonomi. Då är det bra om det finns möjligheter till s.k. mikrolån i samhället eller regionen. Man har funnit att dessa små krediter kan hjälpa oerhört mycket. Det är ofta bäst att låna ut pengarna till kvinnorna i samhället. De planerar och tänker mer långsiktigt över vad lånet ska användas till. Mannen kan, för att spetsa till det, använda sitt lån till att köpa en motorcykel medan kvinnan använder pengarna för att köpa en ko. Motorcykeln kommer att kosta i form av bensin och reservdelar medan kon ger näringsrik mjölk till familjen och ett överskott som kan säljas. Man har även funnit att kvinnorna är bättre på att betala tillbaka lånen än männen. Ett krav är således ökad jämställdhet. I samhällen som bygger på gamla patriarkala mönster får inte flickor gå i skolan då det anses som bortkastat. I dessa samhällen är det mannen som kontrollerar ekonomin i familjen och vi har sett att de inte alltid är bäst på att tänka långsiktigt.

startit