Samarbeten mellan olika universitet

Samarbeten mellan olika universitet

Att olika universitet på olika ställen i världen fungerar bättre om det förekommer genomarbetade samarbetsformer låter kanske självklart, men det är inte alltid så enkelt. För det första är det bra att känna till att det är ett privilegium att få studera på universitet och om en student i Sverige inte kommer in på det program eller det universitet den helst vill gå på går det utmärkt att göra högskoleprovet och på det sättet öka sina chanser att få gå på universitet.

I Sverige är det dessutom kostnadsfritt att studera. Vi får till och med betalt i form av studiebidrag från CSN, för att alla ska ha samma möjligheter. I vissa andra länder krävs det att föräldrarna har sparat pengar för att barnen ska få studera på en högre nivå. Det är också en av anledningarna till varför samarbeten mellan olika universitet är så viktigt. Genom samarbeten skapas det nätverk och dialog så att andra universitet kan utveckla och jämföra sina modeller när det kommer till exempelvis intagningspoäng eller hur eleverna förväntas betala för sina studier och sitt uppehälle samtidigt som de studerar.

Ett annat exempel på varför det är en fördel att olika universitet samarbetar med varandra är för att öka möjligheterna för forskning. Inom den akademiska världen finns det olika åsikter när det kommer till forskning, vissa menar att forskningen genomförs bäst i en sluten miljö, på ett universitet. Medan andra menar precis det motsatta att universiteten har större möjlighet att genomföra forskning om de samarbetar. Det finns förstås för-och nackdelar med båda alternativen. Forskning i slutna miljöer kan leda till att forskarna på det specifika universitetet hittar just den lösningen de forskade på och den upptäckten leder till att de blir världsledande inom sitt område. Visst, det låter fantastiskt, men är det hållbart?

För att skapa en trovärdig grund och ett innovativt forskningsklimat måste universiteten samarbeta. På det sättet kan det skapas nya samarbeten och innovationer som det enskilda universitet inte kan åstadkomma själva. Att skapa möjligheter för utveckling och samarbete kan omöjligt vara något dåligt om det genomförs på goda premisser och inom givna och för området godkända ramar. Och om det är något som gynnar både universiteten och hela den akademiska världen är det att fler vill forska och får upp ögonen för vad som är möjligt inom just deras område och ges möjlighet att skapa nya forskningsprojekt och utveckla nya former av samarbeten tillsammans. En annan orsak som gör forskning möjlig är möjligheten att få ekonomiskt stöd från exempelvis vetenskapsrådet. Detta stöd underlättar också för att skapa nya samarbeten mellan universiteten både i Sverige och utomlands. De finansierar alla typer av forskningsprojekt som återfinns inom den akademiska världen, vilket i sin tur gynnar hela samhället genom att nya projekt och upptäckter leder till nya samarbeten och en bättre värld.

startit