Staden som är hållbar från början till slut

Staden som är hållbar från början till slut

Vad sägs om en stad vars hela existens bygger på hållbarhetsprinciper? Låter kanske för bra för att vara sant, men det finns faktiskt städer i vardande som antagit en hållbarhetsprofil.

Ett exempel är staden Masdar i Förenade Arabemiraten. Staden började byggas 2008, och beräknas vara färdig 2025. Projektet är ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF och emiratets regering. Tanken är att Masdar ska vara en utsläpps- och avfallsfri stad, och fungera som ett positivt exempel på hållbar och lönsam utveckling. På gatorna i den här staden kommer det inte att rulla några bilar. Sol och vind står för energin, och allt vatten skall återanvändas.

Återvinning överhuvudtaget kommer att vara ledordet för all konsumtion, såsom till exempel byggmaterial, som också ska vara miljömärkt med speciella emblem. Även mataffärerna ska erbjuda ekologiska, och på ett eller annat sätt, hållbarhetsmärkta produkter.

Hållbarhetstänkandet omfattar även socioekonomiska aspekter. Rättvisa i anställningsvillkor, löner och arbetsplatsförhållanden kommer att gälla och följa internationellt fastslagen standard.

Ekosystemens välbefinnande tas omhand genom bevaring alternativt omplacering av värdefull flora och fauna. Enligt planerna ska staden Masdar rymma en befolkning på 50 000 invånare då den står färdig.

startit