Tvärvetenskaplighet tillåter discipliner att hjälpa varandra

Tvärvetenskaplighet tillåter discipliner att hjälpa varandra

Tvärvetenskaplighet betyder kombination av metoder, teorier, begrepp och kunskap över de disciplinära gränserna inom vetenskap. Ett exempel på en tvärvetenskaplig disciplin är genusvetenskap, som involverar metoder, begrepp och teorier från historia, statsvetenskap och sociologi, för att endast nämna några.

Ibland talar man också om mångvetenskaplighet. Begreppen tvärvetenskaplig och mångvetenskaplig används ofta synonymt, men de betyder inte samma sak. Skillnaden är att mångvetenskap syftar på samarbetsprojekt mellan olika forskningsdiscipliner, men respektive vetenskapsmän håller sig till sitt område. De bidrar alltså med kunskap från sina egna områden till forskningen av ett visst tema, som sker i samarbete med andra vetenskapsområden. Ett sådant område kan exempelvis vara ungdomsarbetslöshet, där aspekter från många olika typer av forskning kan hämtas, såsom ekonomi, psykologi, statsvetenskap och medicin.

Tvärvetenskap betraktas alltmer som en förutsättning för vetenskapens framtid, vilket har sina skäl. Samhället blir alltmer komplext, och kraven på fler och fler sofistikerade förklarande modeller över samhällsfenomen ökar. Tvärvetenskaplighet bör dock inte vara ett mål i sig, även om det ibland ansetts utnyttjas på grund av det goda rykte det fått. Tvärvetenskapliga samarbetsprojekt bör övervägas och utvärderas med hänsyn till den nytta de genererar, inte för att beviljas anslag.

startit