Author: hanna

Innovationer inom hälsa

Exoskelettben, nya vaccin som kan rädda livet på barn i tredje världen, och vård på distans via mobilen. Det är bara några få exempel på hur modern te...

Läs mer

Minska fattigdomen

Ett av de absolut viktigaste problemen att ta itu med för att uppnå en hållbar utveckling är fattigdomen. Detta har FN också uppmärksammat och det är ett uttalat mål för...

Läs mer

Foucault och biomakt

Begreppet biomakt myntades av filosofen Michel Foucault. Enligt Foucault utövar det moderna samhället makt över sina medlemmar genom sofistikerade tek...

Läs mer

Att olika universitet på olika ställen i världen fungerar bättre om det förekommer genomarbetade samarbetsformer låter kanske självklart, men det är inte alltid så enkelt. För det första är det...

Läs mer

Vad är livsvetenskap?

Med livsvetenskap avses alla vetenskapliga discipliner som sysselsätter sig med liv eller frågor som på något sätt relaterar till liv. Detta innebär ...

Läs mer
startit